Fysioterapia

Fysioterapiassa keskitytään alentuneen toimintakyvyn edistämiseen fysioterapeuttisen ohjauksen ja neuvonnan, terapeuttisen harjoittelun sekä manuaalisen terapian keinoin.

Fysioterapiassa arvioidaan asiakkaan toimintakykyä sekä toimintarajoitteita ja arvioinnin perusteella laaditaan fysioterapiasuunnitelma, jota seurataan.