Hyvänlaatuinen asentohuimaus on hyvin yleinen huimausta aiheuttava sairaus. Ongelma on melko yleinen varsinkin ikääntyvien ihmisten keskuudessa. Hyvänlaatuinen asentohuimaus johtuu sisäkorvan tasapainoelimen toiminnan häiriöistä. Sen oireena on kiertävä, joskus hyvinkin voimakas huimaus, joka liittyy pään asennon muutoksiin. Asentohuimauksen oireen aiheuttaa sisäkorvan kaarikäytävään kulkeutunut sakka, joka liikkuessaan antaa herkille sisäkorvan aistinsoluille väärää informaatiota pään liikkeistä. Myös pahoinvointi ja oksentelu ovat mahdollisia oireita.

Vaiva saattaa kestää useita viikkoja, keskimäärin 10 viikkoa. Hyvänlaatuinen asentohuimaus ei kaikilla parane itsestään ja useimmilla huimausoireisto uusiutuu ajan kuluessa. Huimauksen paranemista voi nopeuttaa harjoituksilla, joiden tarkoituksena on tarkan liikesarjan avulla saada kaarikäytävään kertynyt sakka poistetuksi (ns. Epleyn manööveri). Kaarikäytävän tyhjennys sakasta painovoiman avulla vie huimauksen tunteen. Asentohuimauksesta kärsivän henkilön on syytä opetella nämä liikesarjat asiaan perehtyneen lääkärin tai fysioterapeutin luona. Liikesarjan suorittaminen kestää noin kymmenen minuuttia. Säännöllisesti tehdyt liikesarjat pitävät kaarikäytävät puhtaina ja vaivan kurissa. Harjoitus kannattaa tehdä heti herättyä, sillä hyvänlaatuisen asentohuimauksen oireet alkavat yleensä aamulla vuoteessa, kylkeä käännettäessä tai vuoteesta noustessa. Lääkehoitoa ei vaivaan ole.

Asentohuimauspotilas kärsii monesti muistakin oireista, kuten jännitysniskasta, ja iäkäs ihminen verenkiertohäiriöistä ja siten niska- ja hartiaseudun huonosta hapetuksesta. Mikäli oireet ovat hyvin voimakkaita on syytä kääntyä lääkärin puoleen.

Lähteet:
ellit.fi : 10 kysymystä – asentohuimaus vie jalat alta, 20.10.2011
terveyskirjasto.fi Lääkärikirja Duodecim 27.5.2013, yleislääketieteen erikoislääkäri Osmo Saarelma
fysiocenter.fi. : Asentohuimauksen fysioterapia